Neurovzdělávání

Proč

 • trvale zlepšit svůj mozek
 • investovat menší čas do rozvoje, a přesto získat víc
 • investovat svůj čas i peníze přesně do toho, co potřebuji já pro ovládání svého mozku
 • přestat být v zajetí svých návyků, které snižují kvalitu mého myšlení, rozhodování, srozumitelnosti ve vyjadřování, v emočním naladění

Jak

 • zapojit do svého seberozvoje neurotechnologii, konkrétně tzv. EEG biofeedback, který snímá vlny mozku, jež jsou výsledkem součinnosti všech neuronů (mozkových buněk), což je právě ona elektrická mozková aktivita nebo-li mozkové vlny. Tyto mozkové vlny lze snímat pomocí citlivých elektrod na povrchu hlavy.
 • posilovnou mozku založenou na sebeučení mozku při plnění jednotlivých úloh zcela nenásilnou/hravou formou za prostřednictvím EEG biofeedbacku
 • využít to, co 21. století nabízí ve svých poznatcích o fungování mozku a lidského těla, využít rozmach v technologií
 • zapojení neurotechnologie obohacené o vedení koučem, trenérem nebo terapeutem, odborníkem, který má nad věcí nadhled, dokáže zachytit a pojmenovat něco, čeho si samotný člověk nevšimne, neuvědomí, neboť je toho jeho zažitý způsob myšlení, vnímání, jeho návyk. Tento odborník si může všimnout i zcela nepatrné nuance jak díky svým dovednostem v dané profesi, také však díky EEG biofeedbacku a reakcí mozkových vln

Co

 • Zcela unikátní forma osobního rozvoje převyšující i průmysl 4.0.

Pro koho je služba určena

Primárně pro businessovou klientelu, tj. pro všechny kdo chtějí/potřebují zefektivnit svůj výkon v oblastech jako je:

 1. posuzování a řešení problémů
 2. proces plánování
 3. schopnost organizování
 4. rychlost zpracování informací
 5. vyjadřovací schopnosti
 6. kreativita
 7. koncentrace a pozornost

Sekundárně je tato metoda vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat (od 8 let bez rozdílu pohlaví). Mimo jiné i při klinické aplikaci pro klienty s různými poruchami (učení, koncentrace, spánku atd.)

Kontaktujte Moniku

Vaše jméno
Váš email
Váš telefon
Vaše zpráva