Mozkové vlny

Mozkové vlny bývají označovány jako rytmy či frekvenční pásma. Rytmy se vyvíjejí již od prenatálního období, od nejpomalejší frekvence s nejvyšší vlnou postupně k rychlejším frekvenčním pásmům s vlnami nižšími. Každá oblast mozku a každý druh činnosti potřebuje pro své optimální fungování jinou frekvenci elektrické aktivity.

Mozkové vlny
Mozkové vlny

Lidský mozek se skládá z bilionů neuronů, které využívají ke vzájemné komunikaci také elektrické signály, ze kterých vznikají mozkové vlny.
Mozkové vlny mají různou frekvenci a přímý vliv na stav našeho vědomí, na naše myšlenky a nálady.
Jejich měřením vznikne grafický záznam, kterému říkáme elektroencefalogram – EEG.
Měření probíhá pomocí elektrod přikládaných na pokožku hlavy.
Mozkové vlny rozdělujeme do pěti základních skupin podle jejich frekvencí: Gama, Beta, Alfa, Théta a Delta
Naše mozková frekvence se mění, pokud jsme rozčílení, myslíme, normálně pracujeme, spíme, meditujeme či se oddáváme dennímu snění.

Záznam tréminku
Záznam sezení